-
Miniaturní volná replika dávné výstavy, tentokrát konstruovaná ze Sudkových a Svobodových děl ve sbírce PPF a dokumentárních fotografií přátel a pamětníků, je připomínkou dvou stěžejních autorů české fotografie a snahou znovu načrtnout, snad s větším odstupem a nadhledem, siločáry jejich příbuzenství a vlivů.

doprovodný program - vždy od 18:00 hod


07.07. - komentovaná prohlídka s kurátorem P. Vančátem
a malířem Janem Mertou, tehdejším technikem OPBH na Malé Straně.


04.08. - poslechový večer dle diskografie Josefa Sudka - s průvodním
slovem MUDr. Petra Helbicha a Zdeňka Kirschnera


KONTAKTAteliér Josefa Sudka
Újezd 30
Praha 1, 110 00
Česká republika

Otevřeno denně kromě
pondělí 12 - 18 hod.

VSTUPNÉZákladní vstupné | 10 Kč
Studenti uměleckých škol | Zdarma