JOLANA HAVELKOVÁ
CITLIVÁ DATA
24. 11. 2017—19. 1. 2018

Hranice mezi soukromým a veřejným se stávají čím dál tím nejasnější. S osobními údaji se obchoduje, zvyšuje se množství více či méně skrytých kamer snímajících pohyb a chování lidí a mnozí své soukromí dobrovolně sdílejí na facebooku. Soubor Jolany Havelkové Citlivá data na  tuto situaci volně reaguje, avšak způsobem daleko subtilnějším  a nejednoznačnějším, než aby ji bylo možné označit jen jako sociálně kritickou nebo naopak voyeurskou.

Jolana Havelková vyhledává nainstalované kamery, které snímají nejrozmanitější místa v krajině, v městech či na venkově – ta frekventovaná, ale i ta, kde se dlouhé hodiny a dny kromě střídání světla a tmy příliš neděje. Kamerový systém průběžně produkuje dlouhé série snímků z různých dob dne, noci a ročních období – a právě do jeho hledáčku se Jolana Havelková snaží dostat a z něj následně snímky apropriuje. Výsledné fotografické obrazy, které autorka komponuje do vertikálních pásů sestávající ze stovek drobných snímků ve velikosti kinofilmu, jsou vizuálně mimořádně působivé. Z dálky připomínají abstraktní hru barev, světel a stínů, při bližším pohledu však lze v mozaice rozeznat konkrétní lokace (s lidmi i bez lidí) stejně jako samotnou autorku.

Jolanu Havelkovou však spíše než vizuální rozměr této obrazové struktury, kterou vytváří z upraveného záznamu systematicky zachycujícího vybrané místo po dobu dvaceti čtyř hodin, zajímá rovina osobní, avšak rovněž politická: jak se naše existence může stát veřejným „majetkem“ a jak lze monitoring zneužít. Zajímají ji ale také technické chyby v systému a podmínky, které dokonalost záznamu a jeho využitelnost narušují – například změny počasí. Obrací tak na ruby samotnou podstatu skrytých kamer. Namísto toho, aby nás tato všudypřítomná „oka“ jen nepozorovaně sledovala a narušovala naše právo na soukromí, jsou rovněž sledována; obrazy uložené v jejich digitální paměti jsou zcizeny a přetvořeny s cílem znejistit jejich nadvládu a suverenitu. Fotografie ze souboru Citlivá data, který – podobně jako časosběrné filmové dokumenty – vznikal po dobu několika let (od roku 2010), oscilují mezi věcným, dokumentárním záznamem, krajinářskou a městskou fotografií a experimentálním autoportrétem. Pro výstavu v Ateliéru Josefa Sudka byly vybrány práce z let 2012–2017.

Martina Pachmanová, kurátorka výstavy

Galerie (4)

Komentáře

PŘIDAT KOMENTÁŘ
Jméno:
Váš komentář:
 | 

CV — Jolana Havelková

Jolana Havelková
*1966, Kolín

Studia

1981–1985 Gymnázium Kolín
1991–1993 Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,
                 SU v Opavě (BcA.)
1996–1999 Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,
                 SU v Opavě (MgA.)

Fotografka, pedagožka a kurátorka

Působila na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Mezi lety 1993–2009 byla organizátorkou a kurátorkou fotografického festivalu Funkeho Kolín. Spolupracovala s Galerií U Řečických a s Pražským domem fotografie. Přednáší, vede dílny a workshopy, převážně zaměřené na fotografii (mj. FAMU v Praze, dílna Obraz, hudba, zvuk; Umění spojení GASK, Kutná Hora).

Samostatné výstavy (výběr od 2000)

2000 Kousnutí, Galerie V zahradě, Kolín
        Co zbylo z léta, Malá galerie České spořitelny, Kladno
2001 Krajina uvnitř a venku, Galerie Samson, Lipnice nad Sázavou
2002 Dočasná setkání, Galerie Václava Špály, Praha
2004 Něco o mně, Galerie Raketa, Ústí nad Labem
2006 Fotografické deníky, Festival Boskovice, Muzeum Boskovicka
2007 Krajina 06, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2010 Původní plán, Galerie současného umění a architektury, České Budějovice
2011 U nás, Galerie Caesar, Olomouc
        Návrh na změnu partitury, Školská 28, Praha
2012 Pravidelná dávka emocí, Altán Klamovka, Praha
2013 Mimo plán (s Michalem Škodou), Galerie Fiducia, Ostrava
2015 Na hrazdě, Fotogalerie NIKA, Oblastní galerie v Liberci
        Zvuk obrazu (s Lucií Vítkovou), Památník Leoše Janáčka, Brno

Skupinové výstavy (výběr od 2000)

2000 Akt v české fotografii, Císařská konírna Pražského hradu, Praha;
        Muzeum umění Olomouc
2002 Akt v české fotografii 1960–2000, Fotobienále – Měsíc fotografie,
        Moskva
2005 Česká fotografie 20. století, Městská knihovna, GHMP, Praha
2006 Autoportrét ve fotografii, Galerie Františka Drtikola, Příbram
2008 Fotogenie identity, Dům pánů z Kunštátu, Brno
        Zpřítomnění V, Areál kláštera Rosa coeli, synagoga,
        Dolní Kounice
2009 Czech Photography of the 20th Century, Bundeskunsthalle,
        Bonn, Německo
2010 Zpřítomnění VI, Areál kláštera Rosa coeli, synagoga,
        Dolní Kounice
2011 Současná česká krajina, Galerie moderního umění
        v Hradci Králové
2012 Druhotvary 3, Interpretace partitur Leoše Janáčka,
        Památník Leoše Janáčka v Brně
2013 Vnitřní okruh v současné české fotografii, GHMP,
        Městská knihovna v Praze
        Echofluxx 13, Mezinárodní festival nových médií,
        umění a experimentální hudby, Trafačka aréna, Praha
2014 Vivat musica!, Veletržní palác, Národní galerie v Praze
        Vnitřní okruh v současné české fotografii,
        Muzeum umění Olomouc
        Vy troubo! Pro Jiřího Koláře, Velká galerie zámku
        v Hradci nad Moravicí
2015 Czech fundamental, Museo di Roma in Trastevere, Řím, Itálie
2016 Partitury 50x50, Geofyzikální ústav AV ČR, Praha
        Double Take: Drawing and Photography,
        The Photographers’ Gallery, Londýn, VB
KONTAKTAteliér Josefa Sudka
Újezd 30
Praha 1, 110 00
Česká republika
info@atelierjosefasudka.cz

Otevřeno denně kromě
pondělí 12 - 18 hod.

VSTUPNÉZákladní vstupné | 10 Kč
Studenti uměleckých škol | Zdarma

Na této stránce používáme soubory cookies. Prohlížením webu souhlasíte s jejich užitím.          Souhlasím, již toto upozornění nezobrazovat.