HELENA LUKASOVÁ
MEMENTO (PRO MARCELLU A VALENTINU)
15. 1.—7. 3. 2010

Touto sérií fotografií vstupujeme na nejisté území, a tím nemyslím jen cizí zabydlené domy. Ty to také jsou, jeden je v Toskánsku a druhý v Atlantis na jihu Floridy. Vstupujeme do teritoria dvou dnes již zesnulých sester z italské rodiny, jejíž kořeny a příbuzenské vazby jsou kdesi ve středověku. A Villa La Magia u Florencie je z medicejské doby a má devadesát devět pokojů... ¶

Fotografie mají přeludnost snu, ale nikoliv toho, který nás navštěvuje v noci, ale denního, prostoupeného ostrým jižním sluncem. Nejistotu vzbuzují osobní předměty, které se v obou domácnostech postupně nakupily a nebyly nikdy selektovány a vyhozeny. Když se do příbytků Marcelly a Valentiny tyto předměty jednou dostaly, nebyla pro ně cesta zpět, byly v pasti. ¶

Svět věcí, jejichž majitelky jsou ale už dnes na věčnosti, od nich něco převzal, vstřebal, jakýsi závazek ke tradici, k sounáležitosti s minulými generacemi. A není to jednoduché dědictví. Úhledným písmem psané poznámky u předmětů jsou dnes pro nás těžko srozumitelné. Nemyslím jen jejich obsah (informace, že pečlivě složený přehoz je opravdu hodně potrhaný apod.), ale stále méně patrný je jejich adresát. Sestrám přeci muselo být jasné, že přehoz již nebude k užitku, někomu však nechaly vzkaz. A nevíme, zda jsme těmi adresáty my, kteří ještě chodí po tomto světě, nebo zda si sestry psaly poznámky proto, aby někdy v budoucnu měly šanci si znova připamatovat, že uložené střevíce
opravdu tlačily. Důraz je kladen i na přesné datum, kdy se tak stalo poprvé. ¶

Svět dvou sester, rodinné teritorium, rozkročené mezi starý a nový kontinent, má velkou dostředivou sílu. Každý, kdo se mu přiblíží je vtažen. Fotografi cká série nám pomůže do něj ale jen nahlédnout, nikoliv z něj sejmout jeho dnes už pouze tušená tajemství. Protože nejen lidé, domy, ale i věci je mají. A autorka, sama putující mezi Evropou a Amerikou, přiznává, že neustále slyší varování: „Do hrobu si to nevezmeš!“

Jan Mlčoch

Galerie (9)

Komentáře

PŘIDAT KOMENTÁŘ
Jméno:
Váš komentář:
 | 

CV — Helena Lukasová

Studia
2000 The Pennsylvania State University, School of Visual Arts, University Park, PA
1974 Georgetown University, Washington, DC
1972 Universita’ degli Studi di Roma, Rome, Italy

Samostatné výstavy
2008 Unijazz Festival, Boskovice
2004 Kroky Světem, Galerie u Mloka, Olomouc
2003 Bezeslov, Fotogalerie DIOS, Zlín
2000 (BE)HOLD, MFA Thesis Exhibition, Zoller Gallery, PSU, University Park, PA, USA
2000 Dance in Prague, Robeson Gallery, PSU, University Park, PA, USA
1999 Seeking Encounters, Studio Citadela, Praha
1994 Fragments of Prague, Pattee Library Gallery, PSU, University Park, PA, USA

Výběr ze společných výstav
2006 Horizonty, Fifteen Years of the Fulbright Commission, Galerie Nová Síň, Praha
2006 Autoportret, Galerie Františka Drtikola, Příbram
2001 Digital Photography – Penn State Studio Photographs, Apple Computer Inc., Executive Briefing Center, Cupertino, CA,
USA
2001 Photography: Contemporary Prospects 2001, Chester Springs, PA, USA
2001 Photography Competition, Pietra di Luna Gallery, Hollywood, FL, USA
2000 Biennale d’Arte Fotografi ca del Mediterraneo, Medfoundart, Itálie
1998 Images ’98, Central Pennsylvania Festival of the Arts,HUB Formal Gallery, University Park, PA, USA; Northern National Art 11th Annual Juried Competition, Nicolet College LCR Gallery, Rhinelander, WI, USA; Fifteenth Annual National Juried art Exhibition, Navarro Council of the Arts, Cosicana, TX, USA; Biennale d‘Arte Fotografi ca del Mediterraneo, Medfoundart, Itálie

Zastoupení v galeriích a sbírkách
Leica Gallery, Praha
Narodní Muzeum Fotografie, Zlatý Fond, Jindřichův Hradec
Fulbright Commission of Prague

Ocenění
1998-99 Fulbright Grant, Česká republika, Fotografický projekt: Czech Artists as Citizens
1998-99 Institute for the Arts and Humanistic Studies, The Pennsylvania State University, PA, Interdisciplinary Dissertation and
Creative Project Award

Kontakt
helenalukas1@yahoo.com
KONTAKTAteliér Josefa Sudka
Újezd 30
Praha 1, 110 00
Česká republika
info@atelierjosefasudka.cz

Otevřeno denně kromě
pondělí 12 - 18 hod.

VSTUPNÉZákladní vstupné | 10 Kč
Studenti uměleckých škol | Zdarma

Na této stránce používáme soubory cookies. Prohlížením webu souhlasíte s jejich užitím.          Souhlasím, již toto upozornění nezobrazovat.