Případová studie: Neviditelnost

Dovolujeme si vás pozvat na komentovanou prohlídku výstavy, která se uskuteční za účasti kurátora výstavy Tomáše Pospěcha v úterý 18. 11. 2014 v 17.00 hodin.

Vstup na komentovanou prohlídku je zdarma.Fotografovat neviditelnost je tautologická výzva. Fotografie je po celou svou historii natolik spjatá se zobrazováním něčeho, že opak se nabízí jako rebelsky lákavý, i když ne zcela naplnitelný program. Ale fotografie od počátku sloužila i k zobrazování toho, co je zdánlivě neviditelné a pomáhala rozšiřovat obzory viditelnosti.

Anna Orłowska podrobila vizuální umění rozsáhlému výzkumu a shromáždila předlohy neviditelnosti. Pro její zachycení si vypomáhá citacemi vědeckých postupů a archeologicky bádá v oblastech vizuality, techniky a vědy. Inspirovala se poznatky z oblasti vojenské techniky, přírodních věd, iluzionistů, stejně jako hollywoodskou produkcí, aby rekonstruovala postupy kamufláže nebo předstírání. Fotografuje často zobrazované motivy bez očekávané přítomnosti hlavního předmětu, inscenuje shluky energií i černé díry, snaží se zachytit nervně intenzívní motiv prázdna. Stává se spíše umným „dýdžejem“, usměrňovatelem nejrůznějších informačních toků.

Tomáš Pospěch

Výstava se koná v rámci Festivalu Fotograf #4 – 'vidět a věřit'.
www.fotografestival.cz

KONTAKTAteliér Josefa Sudka
Újezd 30
Praha 1, 110 00
Česká republika

Otevřeno denně kromě
pondělí 12 - 18 hod.

VSTUPNÉZákladní vstupné | 10 Kč
Studenti uměleckých škol | Zdarma