Kulturní projekty skupiny PPF

V České republice, kde investiční skupina PPF vznikla a stále také působí, byla počátkem devadesátých let jednou z prvních privátních korporací, která se začala systematicky věnovat podpoře umění a pomohla tak zachránit některé unikátní umělecké projekty a díla.

Podpora skupiny PPF je v oblasti kultury zaměřena především na výtvarné umění. Dceřiná společnost PPF Art, je provozovatelem několika výtvarných galerií a správcem unikátních sbírek české a slovenské fotografie. Spravuje sbírku světově nejuznávanějšího českého fotografa Josefa Sudka a provozuje i galerii nesoucí jeho jméno - Ateliér Josefa Sudka na pražském Újezdě, o jehož obnovu se PPF zasloužila.

Zajišťuje rovněž provoz Galerie Václava Špály, nejznámější pražské galerie zaměřené na současné umění. Vedle těchto aktivit pro Českou pojišťovnu spravuje sbírku uměleckých děl.

Předmětem činnosti PPF Art je také vydávání tematických výtvarných publikací spojených se sbírkami a aktuálně pořádanými výstavami. Tak vznikl například svazek Zemská fotografie autorů Lukáše Jasanského a Martina Poláka, publikace Privatissima věnovaná snímkům Josefa Sudka nebo Antologie české fotografie (ze sbírky skupiny PPF).

PPF Art přispívá k rozvoji a popularizaci umění i spoluprací s jinými galeriemi a zapůjčováním děl na domácí i zahraniční výstavy.

K dalším kulturním projektům, kterým skupina PPF věnuje svoji podporu, patří Žižkovské divadlo Járy Cimrmana v Praze a Letní Shakespearovské divadelní slavnosti probíhající každoročně v prostorách Pražského hradu a v dalších českých městech.

KONTAKTAteliér Josefa Sudka
Újezd 30
Praha 1, 110 00
Česká republika

Otevřeno denně kromě
pondělí 12 - 18 hod.

VSTUPNÉZákladní vstupné | 10 Kč
Studenti uměleckých škol | Zdarma